Ingrid van Leeuwen

Ingrid van Leeuwen is in 1974 afgestudeerd aan de Akademie voor Expressie in Utrecht. Tijdens en na haar studie speelde zijbij een groot aantal jeugdtheatergezelschappen, waarbij zij voor de produktie:” Twee patat met” in 1982 de “Hans Snoeckprijs”ontving. (de Nederlandse toneelprijs voor jeugdtheater) Daarnaast legde zij zich ook toe op het regisseren van jeugdtheater, waaronder vele poppentheatervoorstellingen. (Speeltheater Holland, Beursschouwburg Brussel,Virga Lipman,Connie de la Mar,Mamouzet,John de Winter,Jan Hoek Speelt e.a) Sindsdien is zij werkzaam als theatermaker en docente op verschillende plekken met uiteenlopende
groepen.Zij gaf twaalf jaar les aan de Universiteit van Utrecht en gaf presentatietaining aan
televisiepresentatoren op de Media Akademie. Sinds 1992 is zij verbonden aan de Hoge school voor de kunsten ARTEZ, waar zij voor de Akademie
voor Theater lessen spel en theatermaken verzorgt.